ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้เป็นตัวแทนมอบเงินและของบริจาคให้แก่นักเรียนเนื่องจากไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคุณครูที่มาบรรจุใหม่ นางสาวศิริมาศ ขันตี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและนางสาววิจิตรา ปัญญาทอง เอกศิลปะ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มอบดอกไม้ให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูที่ได้รับตำแหน่งศึกษานิเทศ

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คนแม่จันมีสุขภาพกายที่ดี ขอบพระคุณของขวัญปีใหม่ดีๆ จากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ สุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ได้การรับการสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้จากท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) คณะครูผู้ควบคุม และนักเรียนผู้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในครังนี้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุก ๆ ท่านร่วมมาประชุมในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ณ หอประชุมราชพฤกษ์