โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)ภายใต้รหัส 10-10-12-20 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย

แนะนำคุณครู ที่ย้ายมารับตำแหน่ง ครูนภาลัย เอกภาษาไทย และครูชาวต่างชาติ 1. Miss Pema Wangmo มาจากประเทศภูฏาน 2. Mr Yeshi Dorji มาจากประเทศภูฏาน 3. Mr Jeffrey Tamayo Vera มาจากประเทศฟิลิปปินส์

 

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ครูผู้ให้” ประจำปี2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563

ครบรอบ109 ปีก่อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

“109 ปี โรงเรียนหลวง” โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ก่อตั้งเมื่อปีพศ.2454 ปีนี้พศ.2563 ครบรอบการก่อตั้ง ได้ 109 ปี ในการนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีเกียรติทุกท่าน จึงขอเรียนเชิญและเชิญชวนทุกท่านได้มีเสื้อครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) “โรงเรียนหลวง” 109 ปี ไว้เป็นที่ระลึกมีไว้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ ผู้สนใจสั่งจอง/สั่งซื่อได้ที่โรงเรียนบ้านแม่จันฯ (เป็นลิขสิทธิ์ ไม่มีวางจำหน่าย) แต่หากท่านมีลูกหลานเรียนอยู่ในปัจจุบัน สั่งได้ที่ครูประจำชั้น นำไปสวมใส่เป็นทีมเป็นครอบครัวจะทำให้มีความสุขและภูมิใจยิ่ง….. คอกลม = 159 บาท (ไซส์พิเศษ รอบอก44นิ้วขึ้นไป 199 บาท) คอปก = 229 บาท (ไซส์พิเศษ รอบอก44นิ้วขึ้นไป 279 บาท) สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทาง =Facebook : Baanmaechanshool LINE : 0864061200 www.baanmaechan.ac.th […]