เนื่องโอกาสแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีท่าน ผอ.สว่าง มโนใจ นักบริหารอันเป็นที่รักยิ่ง ดังร่มโพธิ์ใหญ่ และคณะครู จำนวน 6 ท่าน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) พวกเราขอกราบคารวะด้วยรักและเคารพยิ่ง ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับ จาก..ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ทุกคน🙏🙏🙏

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะที่มาตรวจเยี่ยม การป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564