ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ร่วมกับคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่จัน ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ณ โรงอาหารและประชุมสรุปผลการตรวจราชการครั้งนี้ โดยมีนายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จันฯ และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงาน