ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคุณครูที่มาบรรจุใหม่ นางสาวศิริมาศ ขันตี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและนางสาววิจิตรา ปัญญาทอง เอกศิลปะ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มอบดอกไม้ให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูที่ได้รับตำแหน่งศึกษานิเทศ

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คนแม่จันมีสุขภาพกายที่ดี ขอบพระคุณของขวัญปีใหม่ดีๆ จากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ สุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ได้การรับการสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้จากท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) คณะครูผู้ควบคุม และนักเรียนผู้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในครังนี้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุก ๆ ท่านร่วมมาประชุมในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ณ หอประชุมราชพฤกษ์

ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “วันขงจื่อโลก” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 กันยายน 2562

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “วันขงจื่อโลก” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา เด็กชาย กิตติชัย แลเชอะ 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงพรสินี แซ่ย่าง 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับประถมศึกษา เด็กชายเบนจามินต์ ชือมือ 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงเข็มจิรา แซ่ลี 5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงสุทธิดา น้ำใจบริสุทธิ์ 6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ […]