ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 5 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองฯสุรีพร มงคลดี และ ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง ร่วมพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญให้กับยุวทูตวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 14 เตรียมเดินทางไปเผยแพร่วัฒธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่

  

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2023 ในวัน พุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันสถาปณาครบรอบ111ปี โรงเรียนหลวง ในวัน อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งแต่เวลา -05:00 น.เริ่มลงทะเบียน -05:30 น. อบอุ่นร่างกาย -06:00 น. เริ่มกิจกรรมเดิน-วิ่ง -06:30น.-07:00 น.ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าเส้นชัยและรับอาหารน้ำดื่ม -07:30 น.เสร็จสิ้นกิจกรรมเดินวิ่ง *และเชิญร่วมทำบุญวันสถาปณา111ปี โรงเรียนหลวง พิธีสงฆ์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับชาติ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านแม่จัน( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ยินดีต้อนรับท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ป.1-ปกติ