ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม งานสานฝันวันสำเร็จการศึกษา ในวัน พุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ในวัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 5 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองฯสุรีพร มงคลดี และ ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง ร่วมพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญให้กับยุวทูตวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 14 เตรียมเดินทางไปเผยแพร่วัฒธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่

  

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2023 ในวัน พุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ( MEP/IEC ) ปีการศึกษา 2566 รายงานตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียน วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น . ณ หอประชุมราชพฤกษ์

IEC MEP

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ( MEP/IEC ) ปีการศึกษา 2566

MEP IEC  

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2566

        ประกาศผลการคัดเลือกชั้น มัธ […]