ดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดำเนินการจัดป […]

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมราชพฤกษ์

วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ […]