1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ระเบียบ สพฐ.)

2 การบรรจุ หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมครูผู้ช่วย

3 หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์พัฒนาของ ID PLAN

4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว21_วPA_ว9_ว10

5 การให้คุณโทษ ขวัญกำลังใจ สิทธิประโยชน์ การขึ้นเงินเดือน

6 หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ

7 วินัยข้าราชการครูและบุคลากร