ดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดำเนินการจัดป […]

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมราชพฤกษ์

วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ […]

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม งานสานฝันวันสำเร็จการศึกษา ในวัน พุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ในวัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)