ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี คณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี กล่าว คำปฏิญาณตนวันครู เนื่องในวันครูประจำปี2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 17 มกราคม 2565

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี ตัวแทนคณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี วันครูอำเภอแม่จัน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2565

 

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับมอบหนังสือและของที่ระลึก จากกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการดำงานห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ 6 มกราคม 2565

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาศปีใหม่ 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอแม่จัน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ในการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทนักเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนและสักการะหลวงสิทธิประศาสน์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน