ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเวียงหมอก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นราธิวาส เขต3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นราธิวาส เขต3 โดยมีท่านผอ.วิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย3 ให้เกียรติเป็นประธานการต้อนรับ และท่านนายอำเภอสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย อดีตทำงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติมาต้อนรับ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้จัดประกวดครูผู้สอนดีเด่นพร้อมจัดบูธนิทรรศการ จะได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลประจำปีการศึกษา2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้เป็นครูที่ดีเป็นครูมืออาชีพ