โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ( MEP/IEC ) ปีการศึกษา 2566 รายงานตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียน วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น . ณ หอประชุมราชพฤกษ์

IEC

MEP

Post Author: PR baanmaechan