ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วม มหกรรมวิชาการภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมอบโล่ ที่ระลึก จาก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 6 กันยายน 2565

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม วันอาเซียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ หอประชุมต้นเปา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ มอบหมายรองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 65 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับ ท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 28 กรกฎาคม 2565

 

ผลงานตัวแทนนักเรียนในชุมนุม BMC The Star และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมแสดงประกวด DANCERCISE ระดับจังหวัด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE