ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทรศัพท์-แฟกซ์ 053-772297