ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับชาติ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านแม่จัน( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ยินดีต้อนรับท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ป.1-ปกติ

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์ จำกัด (มหาชน) ในนาม มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ต้อนรับนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

เนื่องโอกาสแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีท่าน ผอ.สว่าง มโนใจ นักบริหารอันเป็นที่รักยิ่ง ดังร่มโพธิ์ใหญ่ และคณะครู จำนวน 6 ท่าน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) พวกเราขอกราบคารวะด้วยรักและเคารพยิ่ง ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับ จาก..ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ทุกคน🙏🙏🙏