ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น อนุบาล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น อื่นๆ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบโควต้าเด็กดีศรีแม่จัน