ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 รอบโควตาเด็กดีศรีแม่จัน ปีกาศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โควต้า

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกาศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีกาศึกษา 2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุอำเภอแม่จัน 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นสถานที่การแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้กล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการการตัดสินและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้องแข่งขันต่าง ๆ ในโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมอบรมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการเรียนการสอน Creativity In Instrutcional Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปณาครบรอบ111ปี โรงเรียนหลวง ในวัน อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)