โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2566

 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 (รอบโควต้า)

 

Post Author: PR baanmaechan