โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นสถานที่การแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้กล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการการตัดสินและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้องแข่งขันต่าง ๆ ในโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: PR baanmaechan