ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปณาครบรอบ111ปี โรงเรียนหลวง ในวัน อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

      

Post Author: PR baanmaechan