โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปี2563โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทุกระดับชั้นพร้อมให้โอวาท นักเรียนที่แข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต(สื่อภาพยนต์สั้น) ณ.หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน

Post Author: PR baanmaechan