โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
เกี่ยวกับโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. 2455 – 2460นายชัย เชื้อเจ็ดตนครูใหญ่
พ.ศ. 2460 – 2465นายทูล จงตรองครูใหญ่
พ.ศ. 2465 – 2468นายพิศ กระทุ่มวรรณครูใหญ่
พ.ศ. 2475 – 2479นายซิ้ว โปายะวัติครูใหญ่
พ.ศ. 2479 – 2480นายทองคำ สุวรรณรัตน์ครูใหญ่
พ.ศ. 2480 – 2485นายสมบูรณ ติยวลีย์์ครูใหญ่
พ.ศ. 2485 – 2487นายมนู วรรณโอภาสครูใหญ่
พ.ศ. 2487 – 2488นายสมบูรณ์ สมนาครูใหญ่
พ.ศ. 2488 – 2489นายอินสม วงศ์ววัฒนาครูใหญ่
พ.ศ. 2489 – 2491นายไสว คงรอดครูใหญ่
พ.ศ. 2491 – 2493นายมนู วรรณโอภาสครูใหญ่
พ.ศ. 2493 – 2499นายจรัส วงศ์สว่างครูใหญ่
พ.ศ. 2499 – 2513นายมนู วรรณโอภาสครูใหญ่
พ.ศ. 2513 – 2514นายเสนอ พ่วงภิญโญครูใหญ่
พ.ศ. 2514 – 2517นายฟื้น ธนาคงครูใหญ่
พ.ศ. 2517 – 2518นายเสนอ พ่วงภิญโญครูใหญ่
พ.ศ. 2518 – 2522นายนคร วงศ์ใหญ่ครูใหญ่
พ.ศ. 2522 – 2523นายฟื้น ธนาคงครูใหญ่
พ.ศ. 2523 – 2533นายสุวรรณ ธีรพลอำพันอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2533 – 2544นายบุญลภ ขันสุภาผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2544 – 2548นายไพศาล หัตถกรรมผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2548 – 2564นางสว่าง มโนใจผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2564- ปัจจุบันนายธนเสฏฐ  สุภากาศผู้อำนวยการโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *