โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปี2563โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทุกระดับชั้นพร้อมให้โอวาท นักเรียนที่แข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต(สื่อภาพยนต์สั้น) ณ.หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ สุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ได้การรับการสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้จากท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) คณะครูผู้ควบคุม และนักเรียนผู้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในครังนี้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)