ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับ ท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 28 กรกฎาคม 2565

 

โรงเรียนบ้านแม่จัน( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ยินดีต้อนรับท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลแม่จันจะได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยจะเริ่มก่อสร้างในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้าง เป็นเวลา 4 เดือน เส้นทางที่ทำการก่อสร้างที่เกี่ยวของกับการจราจรของโรงเรียน

ผลงานตัวแทนนักเรียนในชุมนุม BMC The Star และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมแสดงประกวด DANCERCISE ระดับจังหวัด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2565 ในวันที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

นายธนเสฏฐ สุภากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลแก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์

นายธนเสฏฐ สุภากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมต้นเปา