วันที่ 5 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองฯสุรีพร มงคลดี และ ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง ร่วมพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญให้กับยุวทูตวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 14 เตรียมเดินทางไปเผยแพร่วัฒธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่

  

Post Author: PR baanmaechan