โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ( MEP/IEC ) ปีการศึกษา 2566

MEP

IEC

 

Post Author: PR baanmaechan