โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุอำเภอแม่จัน 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Post Author: PR baanmaechan