ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วมอบรมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการเรียนการสอน Creativity In Instrutcional Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: PR baanmaechan