ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันสถาปณาครบรอบ111ปี โรงเรียนหลวง ในวัน อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งแต่เวลา -05:00 น.เริ่มลงทะเบียน -05:30 น. อบอุ่นร่างกาย -06:00 น. เริ่มกิจกรรมเดิน-วิ่ง -06:30น.-07:00 น.ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าเส้นชัยและรับอาหารน้ำดื่ม -07:30 น.เสร็จสิ้นกิจกรรมเดินวิ่ง *และเชิญร่วมทำบุญวันสถาปณา111ปี โรงเรียนหลวง พิธีสงฆ์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

Post Author: PR baanmaechan