ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะฯ ว.PA คณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ระหว่างวันที่ 4-7ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: PR baanmaechan