โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคณะจากเทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเยี่ยมชมการจัดการขยะในโรงเรียน ในวันที่ 5 กันยายน 2565

Post Author: banmaechan