ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เข้าร่วม มหกรรมวิชาการภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมอบโล่ ที่ระลึก จาก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 6 กันยายน 2565

Post Author: banmaechan