ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม วันอาเซียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ หอประชุมต้นเปา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: PR baanmaechan