ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ มอบหมายรองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 65 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

Post Author: banmaechan