ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับชาติ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565

Post Author: PR baanmaechan