ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: banmaechan