โรงเรียนบ้านแม่จัน( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ยินดีต้อนรับท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

Post Author: banmaechan