ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความถนัดสายวิชาเรียน ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565

ม.1

Post Author: banmaechan