ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ป.1-ปกติ

Post Author: banmaechan