ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์ จำกัด (มหาชน) ในนาม มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: banmaechan