ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

สอบได้ ป.1 ปกติ

Post Author: banmaechan