ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น อนุบาล

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น อื่นๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบโควต้าเด็กดีศรีแม่จัน

 

 

 

Post Author: banmaechan