การแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP ผลงานระดับชาติ

ผลงานระดับชาติรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนน 91.00 คะแนน การแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP
ด.ญ. ณัฎฐ์ชฎา คำดี ป.6/5 ครูผู้ฝึกสอน คุณครู Emily Come คุณครูนุชรี กันทะเนตร กำกับโดยรองฯสุรีพร มงคลดี

Post Author: PR baanmaechan