ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ สุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ได้การรับการสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้จากท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) คณะครูผู้ควบคุม และนักเรียนผู้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในครังนี้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

การแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP ผลงานระดับชาติ

ผลงานระดับชาติรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนน 91.00 คะแนน การแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP ด.ญ. ณัฎฐ์ชฎา คำดี ป.6/5 ครูผู้ฝึกสอน คุณครู Emily Come คุณครูนุชรี กันทะเนตร กำกับโดยรองฯสุรีพร มงคลดี