โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ( MEP/IEC ) ปีการศึกษา 2566 รายงานตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียน วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น . ณ หอประชุมราชพฤกษ์

IEC MEP

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2566

        ประกาศผลการคัดเลือกชั้น มัธ […]

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 รอบโควตาเด็กดีศรีแม่จัน ปีกาศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โควต้า

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกาศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีกาศึกษา 2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลแม่จันจะได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยจะเริ่มก่อสร้างในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้าง เป็นเวลา 4 เดือน เส้นทางที่ทำการก่อสร้างที่เกี่ยวของกับการจราจรของโรงเรียน