ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น อนุบาล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น อื่นๆ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบโควต้าเด็กดีศรีแม่จัน      

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ ครูอัตราจ้าง(ครูนาฏศิลป์)

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี