ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณีคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดงาน ตรุษจีนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 25-26 มกราคม 2565

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี คณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี กล่าว คำปฏิญาณตนวันครู เนื่องในวันครูประจำปี2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 17 มกราคม 2565

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี ตัวแทนคณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี วันครูอำเภอแม่จัน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2565

 

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับมอบหนังสือและของที่ระลึก จากกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการดำงานห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ 6 มกราคม 2565

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาศปีใหม่ 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ คณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์ จำกัด (มหาชน) ในนาม มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564