โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี และคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมสานฝันวันสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 ม.3 ในวันที่ 1 เมษายน 2564