ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นราธิวาส เขต3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นราธิวาส เขต3 โดยมีท่านผอ.วิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย3 ให้เกียรติเป็นประธานการต้อนรับ และท่านนายอำเภอสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย อดีตทำงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติมาต้อนรับ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้จัดประกวดครูผู้สอนดีเด่นพร้อมจัดบูธนิทรรศการ จะได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลประจำปีการศึกษา2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้เป็นครูที่ดีเป็นครูมืออาชีพ

      

มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2019 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

       

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วย สุขบัญญัติ 10 ประการ โดยสํานักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ได้มาให้ความรู้​ด้านมาตรการป้องกันการจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถในทางสาธารณะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรแม่จัน โดยมี ร.ต.ต.ปริญญา สาธรรม์กุล รอง​ สว.(ป.)และทีมวิทยากรจราจรด.ต.กมล ร้องหาญแก้ว ด.ต.ชาญชัยณรงค์ ผัดดวงธรรม ด.ต.วิญญู วงศ์ใหญ่ จสต.อนุพันธ์ ต่างใจ ได้มาให้ความรู้​ด้านมาตรการป้องกันการจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถในทางสาธารณะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จันฯระดับมัธยมศึกษา จำนวน 405 คน

ประกาศ!! ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักการภารโรง

งานอนามัยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ได้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562