วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ดำเนินการประชุมขับเคลื่อน”โครงการตำรวจประสานโรงเรียน”โดย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชียงราย ณ.ห้องประชุมICT โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยประจำปี2563ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563รองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ ครูอัตราจ้าง(ครูนาฏศิลป์)

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี

ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้เป็นตัวแทนมอบเงินและของบริจาคให้แก่นักเรียนเนื่องจากไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน