ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประเมินOBECQA ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมงานสานฝันวันสำเร็จการศึกษา 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ป.1-ปกติ

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดี ประพฤติดี มีฐานะยากจน ในวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี ให้โอวาทแก่นักเรียน และดูแลความเรียบร้อย ในการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

   

ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี อัญเชิญธงชาติ ธงโรงเรียน และชักธงชาติ ธงโรงเรียนขึ้นเสา ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565