ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “วันขงจื่อโลก” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 กันยายน 2562

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “วันขงจื่อโลก” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา เด็กชาย กิตติชัย แลเชอะ 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงพรสินี แซ่ย่าง 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับประถมศึกษา เด็กชายเบนจามินต์ ชือมือ 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงเข็มจิรา แซ่ลี 5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงสุทธิดา น้ำใจบริสุทธิ์ 6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ […]

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเวียงหมอก

การแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP ผลงานระดับชาติ

ผลงานระดับชาติรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนน 91.00 คะแนน การแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP ด.ญ. ณัฎฐ์ชฎา คำดี ป.6/5 ครูผู้ฝึกสอน คุณครู Emily Come คุณครูนุชรี กันทะเนตร กำกับโดยรองฯสุรีพร มงคลดี