โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี และคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมสานฝันวันสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 ม.3 ในวันที่ 1 เมษายน 2564

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบติดตามการบริหารงานงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2564 ในงานมีการจัดบู๊ทกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนและมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ