ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง MEP / ห้อง IEC

ผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง MEP ผลการคัดเลือกห้อง MEP ผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง IEC ผลการคัดเลือกห้องIEC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูประกาศ  MEP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ IEC ดูประกาศ  IEC  

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คนแม่จันมีสุขภาพกายที่ดี ขอบพระคุณของขวัญปีใหม่ดีๆ จากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน