งานอนามัยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ได้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,000 บาท ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ใบสมัครคัดเลือกนักการภารโรง  

ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ร่วมกับคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่จัน ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ณ โรงอาหารและประชุมสรุปผลการตรวจราชการครั้งนี้ โดยมีนายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จันฯ และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงาน