วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี มอบเกียติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันที่ 13-17 สิงหาคม2563ที่ผ่านมาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ครูผู้ให้” ประจำปี2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2563 ณ.ห้อง ประชุมICTโดยมีท่านประธานกรรมการสถานศึกษานาวาตรีไพฑูรย์ บุญยิ่ง เป็นประธานโดยมีผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในการประชุมในครั้งนี้โรงเรียนมีข้อชี้แจงเสนอแนะให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในที่ประชุมพร้อมทั้งนี้ได้มีการเเนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่มาปฎิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในปีการศึกษา2563จำนวน6คน

ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ขอขอบพระคุณทีมงานจิตรอาสาเชียงราย57สนับสนุนโดยห้างหุ่นส่วนจำกัด เชียงรายมอเตอร์ส(ปตท.ริมกกเชียงราย)โรงเรียนเสริมสรวยบ้านคุณโจ เป็นอย่างสูงที่บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูตัดผมร่วมกับนักเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในครั้งนี้

  

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโรตารี่อำเภอแม่จัน มอบหน้ากากอนามัยให้เด็ก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านรองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี และคณะครูได้ดำเนินการมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 30ทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

ครบรอบ109 ปีก่อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

“109 ปี โรงเรียนหลวง” โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ก่อตั้งเมื่อปีพศ.2454 ปีนี้พศ.2563 ครบรอบการก่อตั้ง ได้ 109 ปี ในการนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีเกียรติทุกท่าน จึงขอเรียนเชิญและเชิญชวนทุกท่านได้มีเสื้อครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) “โรงเรียนหลวง” 109 ปี ไว้เป็นที่ระลึกมีไว้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ ผู้สนใจสั่งจอง/สั่งซื่อได้ที่โรงเรียนบ้านแม่จันฯ (เป็นลิขสิทธิ์ ไม่มีวางจำหน่าย) แต่หากท่านมีลูกหลานเรียนอยู่ในปัจจุบัน สั่งได้ที่ครูประจำชั้น นำไปสวมใส่เป็นทีมเป็นครอบครัวจะทำให้มีความสุขและภูมิใจยิ่ง….. คอกลม = 159 บาท (ไซส์พิเศษ รอบอก44นิ้วขึ้นไป 199 บาท) คอปก = 229 บาท (ไซส์พิเศษ รอบอก44นิ้วขึ้นไป 279 บาท) สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทาง =Facebook : Baanmaechanshool LINE : 0864061200 www.baanmaechan.ac.th […]