โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 933 คน สังกัดวัดศรีบุญเรือง โดยการนำสอบของท่านคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 25 พ.ย.2562 เวลา 08.00 น.ท่านวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต3 มาเป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

กีฬากลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต3 มาเป็นประธานเปิดงานกีฬากลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ และได้รับเกียรติจากท่านวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จันมาร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุก ๆ ท่านร่วมมาประชุมในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ณ หอประชุมราชพฤกษ์