นายธนเสฏฐ สุภากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลแก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์

Post Author: banmaechan