ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดี ประพฤติดี มีฐานะยากจน ในวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: PR baanmaechan