ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี ให้โอวาทแก่นักเรียน และดูแลความเรียบร้อย ในการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

   

Post Author: banmaechan