ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี อัญเชิญธงชาติ ธงโรงเรียน และชักธงชาติ ธงโรงเรียนขึ้นเสา ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

Post Author: banmaechan