ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณีคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดงาน ตรุษจีนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 25-26 มกราคม 2565

Post Author: banmaechan