ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี คณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี กล่าว คำปฏิญาณตนวันครู เนื่องในวันครูประจำปี2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 17 มกราคม 2565

Post Author: banmaechan