ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี ตัวแทนคณะครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมพิธี วันครูอำเภอแม่จัน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2565

 

Post Author: banmaechan