ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับมอบหนังสือและของที่ระลึก จากกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการดำงานห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ 6 มกราคม 2565

Post Author: banmaechan